Selecteer een pagina

REALISATIE HERBOUW CAMMINGHASLOT 

In de zomer van 2017 werd het Camminghaslot een gespreksonderwerp tussen twee inwoners van Ameland. Met een drankje en gezelligheid zaten ze samen te fantaseren over de mogelijkheden om het kasteel weer visueel te maken of zelfs te herbouwen. De initiatiefnemers werden steeds enthousiaster en gingen zoeken naar mogelijkheden.  Inmiddels is er een Stichting Camminghaslot opgericht en zijn er prachtige plannen gemaakt en gepresenteerd. Ook zijn er gesprekken met het College en de Gemeenteraad van de Gemeente Ameland geweest die unaniem positief zijn over dit initiatief. Op deze website willen we u op de hoogte houden van deze plannen en u meenemen in dit unieke project.

Hiernaast ziet u een presentatie met de eerste ideeën als basis voor de plannen.

HET SLOT VAN BALLUM 

GESCHIEDENIS VAN HET SLOT

Voor de geschiedenis van het Slot nemen we u mee naar het begin van 15e eeuw. In 1405 ging Ritske Jelmera, een edelman uit Ternaard, naar Ameland en wist het voor elkaar te krijgen dat hij zich als “Heer van Ameland” kon vestigen. Hij bouwde in 1424 een eenvoudig Stins, een soort woontoren, in Ballum aan een slenk: de Jelmerastins, ook wel het Slot van Ballum. Vanaf 1429 treedt Ritske Jelmera officieel op als vertegenwoordiger van Ameland. Als Ritske sterft in 1450 wordt de Stins overgenomen door zijn kleinzoon Romke Donia. In 1464 erft de derde kleinzoon van Ritske Haye het Slot. Hij trouwde met een weduwe van Sicke Pieters van Cammingha en neemt zelf ook maar de naam Van Cammingha aan. Vanaf dat moment heet het Jelmeraslot Camminghaslot. Tot 1681 zal het Slot in de familie blijven.

In 1569 en 1750 doen de Watergeuzen invallen op Ameland en daarbij wordt het Slot leeggeroofd en bijna verwoest. In 1604 is het Slot hersteld en flink uitgebreid door Sicco van Cammingha. Het werd een state in Hollandse Renaissancestijl en is te vergelijken met het Poptaslot in Marsum. De tekeningen van J. Gardenier Visscher en J. Bulthuis geven een mooi beeld van het Slot. C. Boling maakt in 1814 een unieke plattegrond van de tuinen.

Met de dood van Frans Duco van Cammingha sterft de familie Van Cammingha uit. Zijn moeder, Rixt van Donia, blijft nog tot 1681 in het Slot wonen. Daarna erft de familie Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg het eiland en het Slot. In 1704 verkopen de nieuwe eigenaars het Slot en het eiland voor 170.000 Carolusguldens aan Amalia van Anhalt en Desau. Zij schenkt het bezit aan haar zoon Johan Willem Friso van Oranje-Nassau, de stadhouder van Friesland.

Als gevolg van de Franse revolutie werd het bezit van de Oranjes in 1798 geconfisqueerd. In 1802 werd Ameland een Grietenij (gemeente) met de Overijsselse Baron Walraven Robert Van Heeckeren aan het hoofd. Hij woonde op het kasteel tot 1828. In dat jaar werd het kasteel onbewoonbaar verklaard en verkocht voor 1250 gulden sloopgeld aan Jan Scheltema uit Nes. Op de plek van het kasteel staat nu het gemeentehuis van Ballum

Kapel

Achter het Slot stond een Slotkapel die tevens dienst deed als dorpskerk. Op het kerkhofje van Ballum staan de contouren van deze kerk aangegeven met een schelpenpaadje rondom het baarhuisje. In het baarhuisje is de prachtige grafsteen van  Wytzo van Cammingha te bezichtigen.